XSMT - KQXSMT - Tường thuật xổ số miền Trung siêu nhanh

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 18/06/2024

DakLak Quảng Nam
G8 00 17
G7 536 177
G6 6934 3344 8596 6148 8070 9175
G5 3803 8157
G4 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968 83863 35030 29376 05703 65753 94623 63446
G3 26567 73526 50640 96348
G2 06958 44930
G1 95846 43591
ĐB 599625 602502
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 3 2 3
1 7
2 4 5 6 3
3 4 6 0 0
4 4 5 6 0 6 8 8
5 0 8 3 7
6 7 8 3
7 0 2 0 5 6 7
8
9 6 9 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 52 32
G7 310 928
G6 3809 1169 7186 7116 3647 1460
G5 2208 4272
G4 65161 93562 63348 36612 69215 33771 59668 39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597
G3 27812 63341 85797 94559
G2 35684 01208
G1 35603 88849
ĐB 242677 208827
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 8 9 8
1 0 2 2 5 6 9
2 3 7 8
3 2
4 1 8 7 9
5 2 5 9
6 1 2 8 9 0 7
7 1 7 2
8 4 6 2
9 4 7 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 42 15 65
G7 620 156 913
G6 2633 6973 9013 5343 3045 4773 7291 9110 4347
G5 4876 3378 8687
G4 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
G3 43477 49775 14644 39315 57410 75164
G2 37145 41847 01575
G1 88134 27672 70700
ĐB 168831 798207 756893
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 0
1 3 4 9 5 5 6 8 0 0 3 9
2 0 6 9 3 4 7
3 1 3 4 6 8
4 2 5 3 4 5 7 7
5 4 6
6 4 5
7 3 5 6 7 1 2 3 5 8 5
8 2 1 7 9
9 1 3 3 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 94 51 44
G7 044 014 589
G6 8700 9307 6504 2501 3742 3088 5156 8485 8176
G5 6193 2372 6823
G4 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042 58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074 56950 17375 11913 42672 20476 09095 04793
G3 93205 44286 51635 22879 95946 02642
G2 84915 72928 55073
G1 16902 49302 58837
ĐB 424008 588522 701315
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 2 4 5 7 8 1 2
1 5 2 4 3 5
2 4 2 8 3
3 6 5 7
4 2 2 4 2 9 2 4 6
5 1 0 6
6 1 6 2 3 4
7 2 4 9 2 3 5 6 6
8 3 6 8 5 9
9 3 4 4 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Gia Lai Ninh Thuận
G8 78 80
G7 584 936
G6 9372 7352 2498 0544 8895 5307
G5 0429 4849
G4 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
G3 21790 44607 30265 33615
G2 87941 03707
G1 29235 54744
ĐB 275418 338892
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1 7 7
1 2 8 2 5
2 2 9 5
3 5 6 8 6
4 1 3 4 4 9
5 2 5
6 1 4 5 8
7 2 6 8
8 4 0
9 0 7 8 2 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 32 70 59
G7 655 683 223
G6 6342 0448 6202 6647 0593 8352 5053 0045 2950
G5 7141 7130 1232
G4 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965
G3 08921 28777 47466 45625 90322 38691
G2 37098 04855 72395
G1 99204 37000 22050
ĐB 866431 106727 289941
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 4 0
1 4 5 5 7
2 1 2 7 5 6 7 2 3
3 1 1 2 6 0 1 2
4 1 2 8 7 1 5
5 5 2 5 0 0 3 9
6 0 6 4 4 5 8
7 7 9 0 3
8 9 1 3 6
9 8 3 3 1 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 78 59
G7 657 571
G6 5443 6402 7710 3347 9950 5733
G5 8414 4515
G4 45383 48590 51721 94444 22781 75141 81247 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978
G3 50957 41738 14176 07232
G2 78547 98822
G1 04189 65367
ĐB 268689 237610
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2
1 0 4 0 5
2 1 2
3 8 2 3
4 1 3 4 7 7 7 8
5 7 7 0 1 9
6 5 6 7
7 8 1 6 8
8 1 3 9 9 1 5
9 0

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

DakLak Quảng Nam
G8 22 77
G7 083 735
G6 5650 3657 8432 6199 7647 3710
G5 5479 1766
G4 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011 31577 80708 46224 09289 42486 05261 89473
G3 58717 02040 98278 47080
G2 06679 28103
G1 80758 21513
ĐB 116270 772841
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 1 3 8
1 1 7 0 3
2 2 4
3 2 5
4 0 1 7
5 0 7 8
6 4 8 1 6
7 0 6 9 9 3 7 7 8
8 3 0 6 9
9 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 79 40
G7 450 114
G6 9718 6270 1081 7409 8934 3923
G5 1177 6686
G4 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189
G3 62666 93448 68183 98232
G2 39039 03817
G1 07448 18803
ĐB 248292 461491
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 9
1 8 0 4 7
2 3
3 9 0 1 2 4
4 8 8 9 0 3
5 0 3 6
6 6 3
7 0 4 5 7 9 9
8 1 3 6 9
9 0 2 1 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 22 74 80
G7 937 726 601
G6 0050 8918 5702 5730 3203 8573 5174 4831 7900
G5 2747 4655 3049
G4 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
G3 87560 34287 72412 13051 16146 74631
G2 62907 44509 79776
G1 68310 95420 46362
ĐB 720703 083627 831147
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 3 7 1 3 9 0 1
1 0 8 2 6
2 2 0 3 5 6 7 4
3 7 9 0 3 1 1
4 0 7 6 7 8 9
5 0 5 1 5 4
6 0 6 2 9
7 3 4 4 6 8
8 7 9 6 0 4
9 6 8 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 52 93 47
G7 678 023 015
G6 4312 0492 9529 5460 6241 8709 5807 9180 5133
G5 3601 1406 1799
G4 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420
G3 83744 14776 26419 89362 41043 66245
G2 88997 07605 05902
G1 24452 69134 69732
ĐB 169163 976944 539125
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 6 9 2 5 7 8
1 2 4 9 5
2 9 1 3 0 5
3 2 3 4 5 2 3
4 4 1 4 3 5 7
5 2 2 5 7 8 4
6 0 3 7 0 1 2 5 7
7 6 8 8 8
8 9 0
9 2 5 7 3 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Gia Lai Ninh Thuận
G8 19 47
G7 643 332
G6 8898 8885 4683 5717 2965 6926
G5 9758 4170
G4 91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878 08537 37651 87964 72772 96217 89693 95308
G3 38236 16018 18558 60480
G2 64352 83476
G1 07295 41537
ĐB 247798 060422
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8
1 8 9 7 7
2 2 6
3 1 4 6 2 7 7
4 1 3 7
5 2 8 1 8
6 4 5
7 8 0 2 6
8 3 3 5 0
9 0 1 5 8 8 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 66 53 40
G7 851 990 692
G6 7392 9523 1698 4086 2953 6625 7440 9950 4115
G5 4302 1128 7085
G4 53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554 11894 95565 69818 02596 32228 37013 79139
G3 59842 69307 81924 34899 09718 81075
G2 45036 52675 26596
G1 37126 22060 86356
ĐB 609435 033997 574749
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 7
1 9 3 5 8 8
2 3 6 4 5 6 8 8
3 5 6 1 4 9
4 2 6 0 0 9
5 1 8 0 1 3 3 4 0 6
6 3 6 8 9 0 5
7 3 5 5
8 7 6 5
9 2 8 0 7 9 2 4 6 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 98 27
G7 418 027
G6 3195 1167 0278 8547 5924 7063
G5 4769 5400
G4 45677 27647 42031 16608 45285 53304 48394 53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429
G3 13038 94150 17408 16572
G2 20908 12182
G1 76366 03231
ĐB 206039 617219
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 8 0 8
1 8 9
2 4 7 7 9
3 1 8 9 1 5
4 7 7 7
5 0 9
6 6 7 9 3 5
7 7 8 1 2
8 5 2
9 4 5 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

DakLak Quảng Nam
G8 77 13
G7 106 195
G6 7773 1915 9448 1199 8607 6479
G5 6753 1765
G4 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286 05406 38440 04408 72469 80687 18845 45682
G3 88041 55375 59301 02884
G2 18390 50136
G1 54852 67993
ĐB 103914 436116
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 5 6 1 6 7 8
1 4 5 3 6
2 3
3 6
4 1 4 8 0 5
5 2 3
6 9 5 9
7 3 5 7 7 9
8 6 2 4 7
9 0 3 5 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 68 98
G7 841 060
G6 3940 3386 0929 9640 4445 1649
G5 1053 0589
G4 16482 06804 77827 34762 80709 78495 47764 41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755
G3 82269 90592 39881 92851
G2 17753 01202
G1 46103 90677
ĐB 959209 649207
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 9 9 2 7
1
2 7 9 3
3 1 4
4 0 1 0 5 9
5 3 3 1 5
6 2 4 8 9 0 5
7 7
8 2 6 1 5 7 9
9 2 5 8

XSMT – SXMT – KQXSMT – Xổ số miền Trung – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung chuẩn xác trực tiếp tại trường quay nhanh và chính xác nhất.

Lịch quay mở thưởng các đài XSMT trong tuần

XSMTRUNG Kết quả xổ số miền Trung hôm nay được xsmb90ngay.com trực tiếp nhanh nhất từ trường quay với lịch mở thưởng trong tuần như sau:

– XSMT thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

– XSMT thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.

– XSMT thứ 4 phát hành SXMT và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

– XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.

– XSMT thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

– XSMT thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.

– XSMT chủ nhật do 2 đài XSMTR là Khánh Hòa, Kon Tum phát hành.

Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.

Mỗi vé dự thưởng XSMT hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé xổ số miền Trung của bạn có kết quả XSMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

to top