Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 27/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 142,673,643,750
Jackpot 2 0 3,802,316,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 2068 500,000
Giải ba 36946 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 24/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 135,425,799,750
Jackpot 2 1 3,569,068,200
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1569 500,000
Giải ba 29741 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 22/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1511 500,000
Giải ba 30793 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1586 500,000
Giải ba 30486 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1568 500,000
Giải ba 33396 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 15/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1590 500,000
Giải ba 33383 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 13/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1305 500,000
Giải ba 27701 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 08/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1225 500,000
Giải ba 26108 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 06/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải nhất 28 40,000,000
Giải nhì 1549 500,000
Giải ba 30460 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 03/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1324 500,000
Giải ba 27044 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/02/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1139 500,000
Giải ba 24469 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1148 500,000
Giải ba 24000 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 901 500,000
Giải ba 19654 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 930 500,000
Giải ba 19259 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 80,681,771,550
Jackpot 2 0 3,406,445,250
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 888 500,000
Giải ba 19417 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77,023,764,300
Jackpot 2 1 3,670,976,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 802 500,000
Giải ba 17994 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 73,702,820,550
Jackpot 2 0 3,301,982,850
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 869 500,000
Giải ba 17793 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/01/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70,984,974,900
Jackpot 2 1 3,313,161,050
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1132 500,000
Giải ba 22865 50,000

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng kết quả điện toán Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba điện toán Power 6/55: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

Để xem kết quả xổ số điện toán Power 6/55 cũng như các loại xổ số khác truy nhập XSMB90NGAY.COM để có được thông tin hàng ngày mới nhất!

to top