Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/07/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 132,641,850,900
Jackpot 2 0 3,633,637,950
Giải nhất 31 40,000,000
Giải nhì 1455 500,000
Giải ba 30846 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/07/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải nhất 55 40,000,000
Giải nhì 1686 500,000
Giải ba 31945 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/07/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1735 500,000
Giải ba 35548 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 06/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/07/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải nhất 33 40,000,000
Giải nhì 1607 500,000
Giải ba 32178 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 04/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/07/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1287 500,000
Giải ba 27533 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 02/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/07/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 103,450,239,300
Jackpot 2 1 6,940,249,300
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1361 500,000
Giải ba 25227 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 29/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 94,939,428,000
Jackpot 2 0 5,994,603,600
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1055 500,000
Giải ba 22771 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 27/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 87,506,345,100
Jackpot 2 0 5,168,705,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1017 500,000
Giải ba 21877 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 25/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 80,672,952,450
Jackpot 2 0 4,409,439,650
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1434 500,000
Giải ba 27369 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 22/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1120 500,000
Giải ba 21119 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 20/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 956 500,000
Giải ba 19508 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 18/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1184 500,000
Giải ba 22913 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 15/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 927 500,000
Giải ba 20160 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 13/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 16402 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18295 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 08/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 914 500,000
Giải ba 17872 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 772 500,000
Giải ba 17171 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 04/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1221 500,000
Giải ba 21813 50,000

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng kết quả điện toán Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba điện toán Power 6/55: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

Để xem kết quả xổ số điện toán Power 6/55 cũng như các loại xổ số khác truy nhập XSMB90NGAY.COM để có được thông tin hàng ngày mới nhất!

to top