XSMB90NGAY - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

1KS13KS9KS19KS12KS10KS5KS8KS
ĐB 99369
G.1 13829
G.2 59861 27481
G.3 65303 77704 89049 50013 34525 33222
G.4 3926 0546 2651 3393
G.5 0937 3884 1948 1679 9105 2079
G.6 334 673 600
G.7 54 33 98 29
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 15/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 5 0 0
1 3 1 5 6 8
2 2 5 6 9 9 2 2
3 3 4 7 3 0 1 3 7 9
4 6 8 9 4 0 3 5 8
5 1 4 5 0 2
6 1 9 6 2 4
7 3 9 9 7 3
8 1 4 8 4 9
9 3 8 9 2 2 4 6 7 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

3KR19KR13KR2KR18KR12KR1KR4KR
ĐB 71396
G.1 20801
G.2 73470 83615
G.3 59318 54657 90221 19494 20418 77848
G.4 2581 6371 8850 1300
G.5 0309 2342 1961 6616 5569 5870
G.6 496 635 489
G.7 52 22 89 90
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 14/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 9 0 0 5 7 7 9
1 5 6 8 8 1 0 2 6 7 8
2 1 2 2 2 4 5
3 5 3
4 2 8 4 9
5 0 2 7 5 1 3
6 1 9 6 1 9 9
7 0 0 1 7 5
8 1 9 9 8 1 1 4
9 0 4 6 6 9 0 6 8 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

5KQ15KQ9KQ4KQ8KQ1KQ18KQ12KQ
ĐB 90649
G.1 71212
G.2 55720 56680
G.3 64761 94392 09089 57015 06920 83467
G.4 1452 5230 5083 2320
G.5 4090 8241 0310 6378 1575 3896
G.6 756 690 503
G.7 58 28 35 64
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 13/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 2 2 2 3 8 9 9
1 0 2 5 1 4 6
2 0 0 0 8 2 1 5 9
3 0 5 3 0 8
4 1 9 4 6
5 2 6 8 5 1 3 7
6 1 4 7 6 5 9
7 5 8 7 6
8 0 3 9 8 2 5 7
9 0 0 2 6 9 4 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

12KP18KP17KP14KP3KP11KP1KP16KP
ĐB 12073
G.1 92837
G.2 28622 02259
G.3 53010 14391 79427 13247 76972 60599
G.4 6594 5821 6858 2983
G.5 0993 5483 8027 6916 5213 4770
G.6 850 036 185
G.7 27 83 16 80
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 12/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 5 7 8
1 0 3 6 6 1 2 9
2 1 2 7 7 7 2 2 7
3 6 7 3 1 7 8 8 8 9
4 7 4 9
5 0 8 9 5 8
6 6 1 1 3
7 0 2 3 7 2 2 2 3 4
8 0 3 3 3 5 8 5
9 1 3 4 9 9 5 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

9KN14KN13KN1KN11KN2KN6KN10KN
ĐB 69356
G.1 22552
G.2 35140 15293
G.3 35010 28133 33342 65578 74436 57981
G.4 4851 2761 8993 3587
G.5 6909 2693 2363 1750 3328 7628
G.6 753 388 635
G.7 73 80 42 86
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 11/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 4 5 8
1 0 1 5 6 8
2 8 8 2 4 4 5
3 3 5 6 3 3 5 6 7 9 9 9
4 0 2 2 4
5 0 1 2 3 6 5 3
6 1 3 6 3 5 8
7 3 8 7 8
8 0 1 6 7 8 8 2 2 7 8
9 3 3 3 9 0

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

18KM14KM15KM2KM10KM9KM4KM11KM
ĐB 14138
G.1 62724
G.2 54157 96213
G.3 14362 89770 55669 50544 04462 48939
G.4 4062 5079 6608 7155
G.5 7402 1236 4922 4421 2178 9253
G.6 552 247 722
G.7 12 45 75 97
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 10/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 8 0 7
1 2 3 1 2
2 1 2 2 4 2 0 1 2 2 5 6 6 6
3 6 8 9 3 1 5
4 4 5 7 4 2 4
5 2 3 5 7 5 4 5 7
6 2 2 2 9 6 3
7 0 5 8 9 7 4 5 9
8 8 0 3 7
9 7 9 3 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

14KL9KL15KL16KL19KL20KL6KL3KL
ĐB 16510
G.1 57524
G.2 46210 99866
G.3 59326 97595 41257 02724 00969 52074
G.4 0760 1668 3313 3684
G.5 6299 7898 4768 6210 3355 4816
G.6 717 130 568
G.7 69 62 27 41
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 09/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 1 1 3 6
1 0 0 0 3 6 7 1 4
2 4 4 6 7 2 6
3 0 3 1
4 1 4 2 2 7 8
5 5 7 5 5 9
6 0 2 6 8 8 8 9 9 6 1 2 6
7 4 7 1 2 5
8 4 8 6 6 6 9
9 5 8 9 9 6 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

5KH1KH10KH3KH2KH18KH9KH12KH
ĐB 30147
G.1 37755
G.2 61413 89550
G.3 20904 51761 51163 31983 91022 78447
G.4 5498 3294 6720 2059
G.5 4679 0615 6473 3807 2132 0360
G.6 567 190 316
G.7 15 61 05 32
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 08/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 5 7 0 2 5 6 9
1 3 5 5 6 1 6 6
2 0 2 2 2 3 3
3 2 2 3 1 6 7 8
4 7 7 4 0 9
5 0 5 9 5 0 1 1 5
6 0 1 1 3 7 6 1
7 3 9 7 0 4 4 6
8 3 8 9
9 0 4 8 9 5 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

2KG5KG9KG17KG19KG7KG10KG16KG
ĐB 93374
G.1 18300
G.2 59549 37037
G.3 74266 07569 23624 78397 06513 35761
G.4 1734 8632 0757 2118
G.5 7324 2369 6427 8196 1825 4339
G.6 185 275 044
G.7 65 17 72 50
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 07/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0 5
1 3 7 8 1 6
2 4 4 5 7 2 3 7
3 2 4 7 9 3 1
4 4 9 4 2 2 3 4 7
5 0 7 5 2 6 7 8
6 1 5 6 9 9 6 6 9
7 2 4 5 7 1 2 3 5 9
8 5 8 1
9 6 7 9 3 4 6 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

16KF18KF13KF10KF12KF1KF17KF4KF
ĐB 00312
G.1 44708
G.2 88283 64571
G.3 91798 21146 05250 09523 92549 73943
G.4 1449 2399 7871 7371
G.5 5848 3389 9405 8301 7420 2661
G.6 142 732 198
G.7 21 59 95 03
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 06/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 5 8 0 2 5
1 2 1 0 2 6 7 7 7
2 0 1 3 2 1 3 4
3 2 3 0 2 4 8
4 2 3 6 8 9 9 4
5 0 9 5 0 9
6 1 6 4
7 1 1 1 7
8 3 9 8 0 4 9 9
9 5 8 8 9 9 4 4 5 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

2KE20KE6KE3KE15KE16KE11KE18KE
ĐB 72666
G.1 96992
G.2 52918 21197
G.3 21034 45765 73219 29010 02370 06089
G.4 0372 6291 4099 0369
G.5 7007 0315 6233 7010 2611 6123
G.6 270 306 325
G.7 05 13 49 19
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 05/04/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 7 0 1 1 7 7
1 0 0 1 3 5 8 9 9 1 1 9
2 3 5 2 7 9
3 3 4 3 1 2 3
4 9 4 3
5 5 0 1 2 6
6 5 6 9 6 0 6
7 0 0 2 7 0 9
8 9 8 1
9 1 2 7 9 9 1 1 4 6 8 9

XSMB90NGAY – KQXSMB 90 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây. Xem XSMB 90 ngày gầy đây nhất hoàn toàn miễn phí.

Xổ số miền Bắc là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ

Giới thiệu lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB 90 ngày – Xổ số Miền Bắc 90 ngày được tổng hợp dựa trên lịch quay thưởng của các đài hàng ngày, được tường thuật trực tiếp siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Cụ thể lịch mở thưởng XSMB90NGAY là:

  • XSMB Thứ 2 : XSTD – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 3 : XSQN – Xổ số Quảng Ninh
  • XSMB Thứ 4 : XSBN – Xổ số Bắc Ninh
  • XSMB Thứ 5 : XSHN – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 6 : XSHP – Xổ số Hải Phòng
  • XSMB Thứ 7 : XSND – Xổ số Nam Định
  • XSMB Chủ Nhật : XSTB – Xổ số Thái Bình.

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tra cứu kết quả xổ số hàng ngày

Truy cập website XSMB90NGAY.COM của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay cũng như kết quả xsmb 90 ngày gần đây nhất, theo đó các bạn so sánh những con số như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giải nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Cuối cùng chuyên trang XSMB 90 ngày cũng xin chúc toàn thể anh em sẽ có được may mắn với những bộ số mà mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn!

to top