XSMB - SXMB - Xem kết quả xổ số miền Bắc chuẩn xác nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

20GF3GF2GF1GF10GF14GF5GF16GF
ĐB 57333
G.1 81369
G.2 30504 76199
G.3 33651 22945 66456 46182 39290 34970
G.4 7837 6860 3636 6890
G.5 1619 7224 1740 4222 1496 0442
G.6 247 752 331
G.7 43 44 35 45
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 24/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 6 7 9 9
1 9 1 3 5
2 2 4 2 2 4 5 8
3 1 3 5 6 7 3 3 4
4 0 2 3 4 5 5 7 4 0 2 4
5 1 2 6 5 3 4 4
6 0 9 6 3 5 9
7 0 7 3 4
8 2 8
9 0 0 6 9 9 1 6 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

19GE2GE14GE10GE5GE11GE18GE15GE
ĐB 16053
G.1 88635
G.2 25337 63488
G.3 59775 29439 27290 24040 82530 67189
G.4 0547 6741 7941 7289
G.5 7824 5469 8625 7168 1204 5983
G.6 308 973 820
G.7 79 00 93 45
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 23/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 0 0 2 3 4 9
1 1 4 4
2 0 4 5 2
3 0 5 7 9 3 5 7 8 9
4 0 1 1 5 7 4 0 2
5 3 5 2 3 4 7
6 8 9 6
7 3 5 9 7 3 4
8 3 8 9 9 8 0 6 8
9 0 3 9 3 6 7 8 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

7GD6GD10GD2GD11GD3GD18GD12GD
ĐB 82488
G.1 52311
G.2 07072 42726
G.3 40481 49867 76166 29399 36193 63578
G.4 9404 2834 6012 1448
G.5 4126 1347 1048 7295 7820 8038
G.6 450 637 460
G.7 25 70 90 13
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 22/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 5 6 7 9
1 1 2 3 1 1 8
2 0 5 6 6 2 1 7
3 4 7 8 3 1 9
4 7 8 8 4 0 3
5 0 5 2 9
6 0 6 7 6 2 2 6
7 0 2 8 7 3 4 6
8 1 8 8 3 4 4 7 8
9 0 3 5 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

9GC7GC17GC2GC14GC5GC20GC13GC
ĐB 99937
G.1 73548
G.2 40187 24052
G.3 45049 69513 00318 99864 37934 67528
G.4 9969 4749 3131 7918
G.5 5983 3688 4919 7340 8836 1898
G.6 661 051 291
G.7 08 64 72 91
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 21/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 4
1 3 8 8 9 1 3 5 6 9 9
2 8 2 5 7
3 1 4 6 7 3 1 8
4 0 8 9 9 4 3 6 6
5 1 2 5
6 1 4 4 9 6 3
7 2 7 3 8
8 3 7 8 8 0 1 1 2 4 8 9
9 1 1 8 9 1 4 4 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

13GB2GB5GB7GB17GB12GB6GB20GB
ĐB 57406
G.1 97758
G.2 37216 24939
G.3 30032 78750 31430 43822 43341 22605
G.4 7939 8580 7131 0783
G.5 0866 9656 7260 4515 7573 3621
G.6 592 419 079
G.7 68 18 78 00
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 0 0 3 5 6 8
1 5 6 8 9 1 2 3 4
2 1 2 2 2 3 9
3 0 1 2 9 9 3 7 8
4 1 4
5 0 6 8 5 0 1
6 0 6 8 6 0 1 5 6
7 3 8 9 7
8 0 3 8 1 5 6 7
9 2 9 1 3 3 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

3GA2GA11GA9GA10GA18GA17GA7GA
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582 01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858 8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 19/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 2 4 6 7
1 5 9 1 0 3
2 0 4 4 4 2 0 4 8 8
3 1 3 5
4 0 2 4 4 2 2 2 4 5 6
5 3 4 7 8 9 9 9 5 1 8 9
6 0 4 6 6 6
7 0 7 5
8 2 2 5 8 5
9 5 9 1 5 5 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

6FZ2FZ14FZ17FZ12FZ19FZ20FZ1FZ
ĐB 39903
G.1 64007
G.2 94691 49556
G.3 47851 91743 87428 63645 97610 97288
G.4 0270 5179 3109 4524
G.5 3849 9190 0418 6950 1098 3962
G.6 093 429 132
G.7 56 97 14 64
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 18/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 0 1 5 7 9
1 0 4 8 1 5 9
2 4 8 9 2 3 6
3 2 3 0 4 9
4 3 5 9 4 1 2 6
5 0 1 6 6 5 4
6 2 4 6 5 5
7 0 9 7 0 9
8 8 8 1 2 8 9
9 0 1 3 7 8 9 0 2 4 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

2FY17FY5FY14FY16FY8FY3FY15FY
ĐB 58294
G.1 03133
G.2 84216 14018
G.3 87942 42677 33889 80351 42249 29632
G.4 4666 5495 8905 6655
G.5 5821 1407 8445 7612 9721 1589
G.6 062 725 757
G.7 73 92 62 67
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 17/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 7 0
1 2 6 8 1 2 2 5
2 1 1 5 2 1 3 4 6 6 9
3 2 3 3 3 7
4 2 5 9 4 9
5 1 5 7 5 0 2 4 5 9
6 2 2 6 7 6 1 6
7 3 7 7 0 5 6 7
8 9 9 8 1
9 2 4 5 9 4 8 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

13FX11FX5FX20FX19FX16FX3FX6FX
ĐB 34864
G.1 00693
G.2 97331 18776
G.3 56995 55805 26599 22435 58098 35835
G.4 8683 1661 7450 8941
G.5 8695 2954 6320 0276 2666 1431
G.6 720 634 467
G.7 98 29 58 84
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 16/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 0 2 2 5
1 1 3 3 4 6
2 0 0 9 2
3 1 1 4 5 5 3 8 9
4 1 4 3 5 6 8
5 0 4 8 5 0 3 3 9 9
6 1 4 6 7 6 6 7 7
7 6 6 7 6
8 3 4 8 5 9 9
9 3 5 5 8 8 9 9 2 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

16FV4FV18FV12FV17FV3FV5FV1FV
ĐB 48331
G.1 33214
G.2 95565 75869
G.3 85035 50958 42526 30662 77408 94544
G.4 6513 1726 6179 2439
G.5 2241 5718 6452 7022 5061 7065
G.6 333 911 376
G.7 51 10 20 70
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 15/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 2 7
1 0 1 3 4 8 1 1 3 4 5 6
2 0 2 6 6 2 2 5 6
3 1 3 5 9 3 1 3
4 1 4 4 1 4
5 1 2 8 5 3 6 6
6 1 2 5 5 9 6 2 2 7
7 0 6 9 7
8 8 0 1 5
9 9 3 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

17FU6FU16FU10FU20FU12FU19FU15FU
ĐB 17670
G.1 67840
G.2 87976 05804
G.3 15037 87341 44090 35540 11601 11274
G.4 6083 0603 6674 3990
G.5 4637 1874 2362 2894 1326 2503
G.6 951 967 787
G.7 53 22 15 54
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 14/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 3 3 4 0 4 4 7 9 9
1 5 1 0 4 5
2 2 6 2 2 6
3 7 7 3 0 0 5 8
4 0 0 1 4 0 5 7 7 7 9
5 1 3 4 5 1
6 2 7 6 2 7
7 0 4 4 4 6 7 3 3 6 8
8 3 7 8
9 0 0 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

4FT1FT16FT7FT15FT10FT13FT2FT
ĐB 39100
G.1 22276
G.2 21547 14250
G.3 25123 77887 46966 34620 73311 14277
G.4 6749 3710 6705 8203
G.5 1050 0680 0240 0711 5203 7214
G.6 944 182 395
G.7 63 99 31 02
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 13/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 3 3 5 0 0 1 2 4 5 5 8
1 0 1 1 4 1 1 1 3
2 0 3 2 0 8
3 1 3 0 0 2 6
4 0 4 7 9 4 1 4
5 0 0 5 0 9
6 3 6 6 6 7
7 6 7 7 4 7 8
8 0 2 7 8
9 5 9 9 4 9

XSMB – SXMB – KQXSMB – Xổ số miền Bắc – Cập nhật kết quả xsmb 90 ngày gần đây chuẩn xác – Xem kết quả XSMB trực tiếp hôm nay nhanh nhất.

Giới thiệu về xổ số miền Bắc – XSMB

Xổ số miền Bắc là một trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần. Xổ số kiến thiết miền Bắc phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Tại xsmb90ngay.com có thể tham khảo thống kê xổ số miền bắc 90 ngày gần đây cùng xsmb 30 ngày, xsmb 60 ngày, xsmb 100 ngày liên tiếp để có dữ liệu soi cầu kết hợp với theo dõi trực tiếp kết quả XSMB theo lịch mở thưởng sau:

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc – XSMB:

Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội

Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh

Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh

Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội

Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng

Thứ Bảy: xổ số Nam Định

Chủ Nhật: xổ số Thái Bình

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng KQXSMB (áp dụng từ 01/07/2020)

Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.

Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.

Kết quả XSMB có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.

to top