XSMB90NGAY - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây nhất

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/11/2023

17CG8CG11CG18CG4CG5CG15CG19CG
ĐB 11913
G.1 00010
G.2 45748 26907
G.3 21383 29212 36806 31583 06432 05215
G.4 5903 8499 5218 4870
G.5 2036 5201 1028 1171 6609 2730
G.6 782 009 902
G.7 01 54 99 39
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 1 2 3 6 7 9 9 0 1 3 7
1 0 2 3 5 8 1 0 0 7
2 8 2 0 1 3 8
3 0 2 6 9 3 0 1 8 8
4 8 4 5
5 4 5 1
6 6 0 3
7 0 1 7 0
8 2 3 3 8 1 2 4
9 9 9 9 0 0 3 9 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

12CF16CF2CF18CF5CF20CF11CF8CF
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759 59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079 5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 27/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 3 3 0 0 0 1 7
1 0 7 8 1 8 9
2 7 2 7 9
3 6 7 7 3 0 0
4 6 7 4 5
5 4 7 9 9 9 5
6 6 3 4 8
7 0 2 7 8 9 7 1 2 3 3 4 5 7
8 1 6 8 1 7
9 1 2 9 5 5 5 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

14CE13CE3CE16CE4CE7CE8CE11CE
ĐB 11873
G.1 79812
G.2 47282 88599
G.3 70943 22982 59952 37117 45252 21860
G.4 1123 4002 3496 2068
G.5 4388 0945 3653 5957 2143 9067
G.6 706 799 886
G.7 20 53 07 84
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 26/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 6 7 0 2 6
1 2 7 1
2 0 3 2 0 1 5 5 8 8
3 3 2 4 4 5 5 7
4 3 3 5 4 8
5 2 2 3 3 7 5 4
6 0 7 8 6 0 8 9
7 3 7 0 1 5 6
8 2 2 4 6 8 8 6 8
9 6 9 9 9 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

5CD14CD1CD11CD18CD20CD15CD9CD
ĐB 08816
G.1 27324
G.2 11953 24697
G.3 69110 04565 34068 51050 01507 34991
G.4 6108 5491 7718 6815
G.5 0369 9606 8760 7104 5179 0112
G.6 833 331 214
G.7 44 73 63 26
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 25/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 7 8 0 1 5 6
1 0 2 4 5 6 8 1 3 9 9
2 4 6 2 1
3 1 3 3 3 5 6 7
4 4 4 0 1 2 4
5 0 3 5 1 6
6 0 3 5 8 9 6 0 1 2
7 3 9 7 0 9
8 8 0 1 6
9 1 1 7 9 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

2CB19CB4CB6CB8CB18CB1CB16CB
ĐB 20952
G.1 00044
G.2 09136 65520
G.3 37660 91974 35253 52186 26203 32691
G.4 4463 9632 9958 5680
G.5 6964 1362 2611 0203 6272 9010
G.6 327 990 476
G.7 81 09 40 61
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 24/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 3 9 0 1 2 4 6 8 9
1 0 1 1 1 6 8 9
2 0 7 2 3 5 6 7
3 2 6 3 0 0 5 6
4 0 4 4 4 6 7
5 2 3 8 5
6 0 1 2 3 4 6 3 7 8
7 2 4 6 7 2
8 0 1 6 8 5
9 0 1 9 0

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

6CA2CA12CA16CA8CA11CA18CA3CA
ĐB 57999
G.1 27345
G.2 57014 50063
G.3 32466 88975 22112 69463 62612 65221
G.4 2456 8073 1231 9668
G.5 0256 0729 5497 2958 5424 4777
G.6 068 473 251
G.7 01 62 16 10
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 23/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 0 1
1 0 2 2 4 6 1 0 2 3 5
2 1 4 9 2 1 1 6
3 1 3 6 6 7 7
4 5 4 1 2
5 1 6 6 8 5 4 7
6 2 3 3 6 8 8 6 1 5 5 6
7 3 3 5 7 7 7 9
8 8 5 6 6
9 7 9 9 2 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

7BZ1BZ10BZ2BZ3BZ16BZ4BZ6BZ
ĐB 14670
G.1 55598
G.2 48326 78511
G.3 51702 36362 08564 49572 30361 71728
G.4 8348 0098 3900 8870
G.5 6408 7473 4056 4050 8122 8486
G.6 295 832 718
G.7 53 06 14 52
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 22/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 8 0 0 5 7 7
1 1 4 8 1 1 6
2 2 6 8 2 0 2 3 5 6 7
3 2 3 5 7
4 8 4 1 6
5 0 2 3 6 5 9
6 1 2 4 6 0 2 5 8
7 0 0 2 3 7
8 6 8 0 1 2 4 9 9
9 5 8 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

14BY18BY5BY7BY17BY3BY12BY11BY
ĐB 17948
G.1 51570
G.2 91263 22132
G.3 00523 03627 43013 06575 30407 70045
G.4 4513 6199 8246 3789
G.5 8601 7285 1129 0145 0142 0079
G.6 926 913 865
G.7 55 66 29 16
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 21/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 7 0 7
1 3 3 3 6 1 0
2 3 6 7 9 9 2 3 4
3 2 3 1 1 1 2 6
4 2 5 5 6 8 4
5 5 5 4 4 5 6 7 8
6 3 5 6 6 1 2 4 6
7 0 5 9 7 0 2
8 5 9 8 4
9 9 9 2 2 7 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

16BX14BX15BX12BX19BX7BX17BX6BX
ĐB 49071
G.1 99401
G.2 21782 88421
G.3 20081 95632 13518 48191 49925 22550
G.4 6986 8728 3505 6493
G.5 2182 4299 3534 5389 7960 6436
G.6 260 949 169
G.7 92 67 88 72
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 20/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 5 0 5 6 6
1 8 1 0 2 7 8 9
2 1 5 8 2 3 7 8 8 9
3 2 4 6 3 9
4 9 4 3
5 0 5 0 2
6 0 0 7 9 6 3 8
7 1 2 7 6
8 1 2 2 6 8 9 8 1 2 8
9 1 2 3 9 9 4 6 8 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

4BV3BV14BV11BV12BV9BV18BV2BV
ĐB 38429
G.1 02633
G.2 37498 40297
G.3 14331 95638 82894 72723 51994 85732
G.4 1243 0254 8383 9997
G.5 2136 7389 6623 6224 6833 9192
G.6 062 766 980
G.7 28 19 90 64
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 19/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 8 9
1 9 1 3
2 3 3 4 8 9 2 3 6 9
3 1 2 3 3 6 8 3 2 2 3 3 4 8
4 3 4 2 5 6 9 9
5 4 5
6 2 4 6 6 3 6
7 7 9 9
8 0 3 9 8 2 3 9
9 0 2 4 4 7 7 8 9 1 2 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

6BU15BU12BU3BU20BU17BU7BU9BU
ĐB 98371
G.1 77855
G.2 10658 79326
G.3 08768 35389 63003 45013 25896 58159
G.4 7512 3573 6252 6597
G.5 1270 2234 9849 9414 4541 8794
G.6 558 262 712
G.7 84 59 90 82
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 18/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 7 9
1 2 2 3 4 1 4 7
2 6 2 1 1 5 6 8
3 4 3 0 1 7
4 1 9 4 1 3 8 9
5 2 5 8 8 9 9 5 5
6 2 8 6 2 9
7 0 1 3 7 9
8 2 4 9 8 5 5 6
9 0 4 6 7 9 4 5 5 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

4BT2BT10BT16BT13BT12BT15BT3BT
ĐB 95110
G.1 91230
G.2 25848 37352
G.3 46596 92391 75545 86395 28746 58992
G.4 7879 2244 9001 6647
G.5 4782 2335 0826 9117 2981 5762
G.6 366 704 757
G.7 38 44 68 52
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 17/11/2023
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 4 0 1 3
1 0 7 1 0 8 9
2 6 2 5 5 6 8 9
3 0 5 8 3
4 4 4 5 6 7 8 4 0 4 4
5 2 2 7 5 3 4 9
6 2 6 8 6 2 4 6 9
7 9 7 1 4 5
8 1 2 8 3 4 6
9 1 2 5 6 9 7

XSMB90NGAY – KQXSMB 90 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây. Xem XSMB 90 ngày gầy đây nhất hoàn toàn miễn phí.

Xổ số miền Bắc là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ

Giới thiệu lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB 90 ngày – Xổ số Miền Bắc 90 ngày được tổng hợp dựa trên lịch quay thưởng của các đài hàng ngày, được tường thuật trực tiếp siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Cụ thể lịch mở thưởng XSMB90NGAY là:

  • XSMB Thứ 2 : XSTD – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 3 : XSQN – Xổ số Quảng Ninh
  • XSMB Thứ 4 : XSBN – Xổ số Bắc Ninh
  • XSMB Thứ 5 : XSHN – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 6 : XSHP – Xổ số Hải Phòng
  • XSMB Thứ 7 : XSND – Xổ số Nam Định
  • XSMB Chủ Nhật : XSTB – Xổ số Thái Bình.

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tra cứu kết quả xổ số hàng ngày

Truy cập website XSMB90NGAY.COM của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay cũng như kết quả xsmb 90 ngày gần đây nhất, theo đó các bạn so sánh những con số như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giải nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Cuối cùng chuyên trang XSMB 90 ngày cũng xin chúc toàn thể anh em sẽ có được may mắn với những bộ số mà mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn!

to top