XSMB90NGAY - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

17MH6MH9MH1MH2MH19MH8MH3MH
ĐB 05966
G.1 60275
G.2 72725 90891
G.3 56652 91186 16367 64845 09049 06322
G.4 0220 6622 9353 0452
G.5 9510 9372 3898 4781 9369 2390
G.6 695 561 208
G.7 24 50 89 52
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 20/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 1 2 5 9
1 0 1 6 8 9
2 0 2 2 4 5 2 2 2 5 5 5 7
3 3 5
4 5 9 4 2
5 0 2 2 2 3 5 2 4 7 9
6 1 6 7 9 6 6 8
7 2 5 7 6
8 1 6 9 8 0 9
9 0 1 5 8 9 4 6 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

16MG4MG3MG12MG6MG9MG20MG5MG
ĐB 14478
G.1 08543
G.2 83125 92133
G.3 92796 76639 97895 59002 03268 78862
G.4 0077 1962 4824 8339
G.5 9892 6035 5510 5769 1348 4280
G.6 198 786 996
G.7 68 85 05 96
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 19/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 1 8
1 0 1
2 4 5 2 0 6 6 9
3 3 5 9 9 3 3 4
4 3 8 4 2
5 5 0 2 3 8 9
6 2 2 8 8 9 6 8 9 9 9
7 7 8 7 7
8 0 5 6 8 4 6 6 7 9
9 2 5 6 6 6 8 9 3 3 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

13MF2MF7MF15MF5MF9MF16MF12MF
ĐB 91322
G.1 34422
G.2 54587 91207
G.3 65370 28969 87605 86304 25261 47953
G.4 8722 3565 3622 9776
G.5 9794 6034 3664 4804 5847 1109
G.6 439 382 725
G.7 17 18 19 80
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 18/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 4 5 7 9 0 7 8
1 7 8 9 1 6
2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 8
3 4 9 3 5
4 7 4 0 0 3 6 9
5 3 5 0 2 6
6 1 4 5 9 6 7
7 0 6 7 0 1 4 8
8 0 2 7 8 1
9 4 9 0 1 3 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

19ME6ME10ME13ME15ME7ME12ME1ME
ĐB 51468
G.1 36545
G.2 25740 88471
G.3 71270 59190 24080 02738 14554 91467
G.4 1610 7280 1449 3711
G.5 1990 2823 4099 1531 0662 6554
G.6 811 467 195
G.7 45 41 62 32
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 17/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 1 4 7 8 8 9 9
1 0 1 1 1 1 1 3 4 7
2 3 2 3 6 6
3 1 2 8 3 2
4 0 1 5 5 9 4 5 5
5 4 4 5 4 4 9
6 2 2 7 7 8 6
7 0 1 7 6 6
8 0 0 8 3 6
9 0 0 5 9 9 4 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

17MD2MD13MD9MD1MD19MD12MD4MD
ĐB 61034
G.1 71290
G.2 62348 50106
G.3 88442 20468 98125 52900 60651 31992
G.4 2338 9068 9944 8906
G.5 2052 1282 6872 1395 3593 8574
G.6 165 824 844
G.7 30 92 09 25
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 16/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 6 6 9 0 0 3 9
1 1 5
2 4 5 5 2 4 5 7 8 9 9
3 0 4 8 3 9
4 2 4 4 8 4 2 3 4 4 7
5 1 2 5 2 2 6 9
6 5 8 8 6 0 0
7 2 4 7
8 2 8 3 4 6 6
9 0 2 2 3 5 9 0

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

18MC2MC5MC7MC17MC16MC1MC8MC
ĐB 06926
G.1 62025
G.2 01409 55964
G.3 06652 08021 58498 38040 60194 51612
G.4 9231 5633 3688 2553
G.5 1388 2016 7652 8917 9212 7390
G.6 336 470 610
G.7 89 29 30 72
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 15/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 9 0 1 3 4 7 9
1 0 2 2 6 7 1 2 3
2 1 5 6 9 2 1 1 5 5 7
3 0 1 3 6 3 3 5
4 0 4 6 9
5 2 2 3 5 2
6 4 6 1 2 3
7 0 2 7 1
8 8 8 9 8 8 8 9
9 0 4 8 9 0 2 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

14MB13MB6MB11MB5MB19MB10MB20MB
ĐB 16880
G.1 28703
G.2 39525 63916
G.3 15096 08691 26638 16518 93526 28481
G.4 8610 7148 0858 1031
G.5 1597 2914 5213 4645 6661 9199
G.6 934 848 328
G.7 66 63 45 65
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 14/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 1 8
1 0 3 4 6 8 1 3 6 8 9
2 5 6 8 2
3 1 4 8 3 0 1 6
4 5 5 8 8 4 1 3
5 8 5 2 4 4 6
6 1 3 5 6 6 1 2 6 9
7 7 9
8 0 1 8 1 2 3 4 4 5
9 1 6 7 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

15MA1MA9MA3MA4MA17MA7MA14MA
ĐB 84396
G.1 64440
G.2 12844 84462
G.3 39690 88306 54902 80590 37165 66935
G.4 3100 7913 8862 4260
G.5 8127 9549 6572 7683 7337 1419
G.6 007 667 359
G.7 63 62 20 26
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 13/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 2 6 7 0 0 2 4 6 9 9
1 3 9 1
2 0 6 7 2 0 6 6 6 7
3 5 7 3 1 6 8
4 0 4 9 4 4
5 9 5 3 6
6 0 2 2 2 3 5 7 6 0 2 9
7 2 7 0 2 3 6
8 3 8
9 0 0 6 9 1 4 5

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

20LZ10LZ7LZ6LZ14LZ17LZ12LZ18LZ
ĐB 54105
G.1 06147
G.2 74859 97508
G.3 73957 99482 89320 24590 26706 66538
G.4 7963 9465 0076 7088
G.5 5862 9352 0691 2480 1519 4340
G.6 751 430 989
G.7 75 33 21 97
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 12/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5 6 8 0 2 3 4 8 9
1 9 1 2 5 9
2 0 1 2 5 6 8
3 0 3 8 3 3 6
4 0 7 4
5 1 2 7 9 5 0 6 7
6 2 3 5 6 0 7
7 5 6 7 4 5 9
8 0 2 8 9 8 0 3 8
9 0 1 7 9 1 5 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

9LY10LY20LY6LY2LY13LY14LY3LY
ĐB 98076
G.1 10832
G.2 34069 56100
G.3 99345 21382 23746 71599 25382 85169
G.4 0930 1587 9302 2080
G.5 0506 4079 4286 6281 9650 6402
G.6 526 321 995
G.7 64 52 00 77
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 11/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 2 2 6 0 0 0 3 5 8
1 1 2 8
2 1 6 2 0 0 3 5 8 8
3 0 2 3
4 5 6 4 6
5 0 2 5 4 9
6 4 9 9 6 0 2 4 7 8
7 6 7 9 7 7 8
8 0 1 2 2 6 7 8
9 5 9 9 6 6 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

11LX17LX20LX7LX15LX9LX10LX14LX
ĐB 78736
G.1 18262
G.2 50955 32467
G.3 23671 36298 05252 86570 16030 92419
G.4 9864 2396 4270 9528
G.5 3814 6159 4915 6569 5975 3971
G.6 157 788 615
G.7 61 25 40 81
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 10/05/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 3 4 7 7
1 4 5 5 9 1 6 7 7 8
2 5 8 2 5 6
3 0 6 3
4 0 4 1 6
5 2 5 7 9 5 1 1 2 5 7
6 1 2 4 7 9 6 3 9
7 0 0 1 1 5 7 5 6
8 1 8 8 2 8 9
9 6 8 9 1 5 6

XSMB90NGAY – KQXSMB 90 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây. Xem XSMB 90 ngày gầy đây nhất hoàn toàn miễn phí.

Xổ số miền Bắc là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ

Giới thiệu lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB 90 ngày – Xổ số Miền Bắc 90 ngày được tổng hợp dựa trên lịch quay thưởng của các đài hàng ngày, được tường thuật trực tiếp siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Cụ thể lịch mở thưởng XSMB90NGAY là:

  • XSMB Thứ 2 : XSTD – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 3 : XSQN – Xổ số Quảng Ninh
  • XSMB Thứ 4 : XSBN – Xổ số Bắc Ninh
  • XSMB Thứ 5 : XSHN – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 6 : XSHP – Xổ số Hải Phòng
  • XSMB Thứ 7 : XSND – Xổ số Nam Định
  • XSMB Chủ Nhật : XSTB – Xổ số Thái Bình.

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tra cứu kết quả xổ số hàng ngày

Truy cập website XSMB90NGAY.COM của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay cũng như kết quả xsmb 90 ngày gần đây nhất, theo đó các bạn so sánh những con số như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giải nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Cuối cùng chuyên trang XSMB 90 ngày cũng xin chúc toàn thể anh em sẽ có được may mắn với những bộ số mà mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn!

to top