XSMB90NGAY - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

5GM18GM2GM14GM8GM16GM19GM10GM
ĐB 77645
G.1 06477
G.2 84305 38394
G.3 71202 93049 90021 21978 87788 04853
G.4 0790 0256 2861 3114
G.5 7552 7033 7276 1129 7595 4489
G.6 652 476 788
G.7 67 96 37 17
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 28/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 0 9
1 4 7 1 2 6
2 1 9 2 0 5 5
3 3 7 3 3 5
4 5 9 4 1 9
5 2 2 3 6 5 0 4 9
6 1 7 6 5 7 7 9
7 6 6 7 8 7 1 3 6 7
8 8 8 9 8 7 8 8
9 0 4 5 6 9 2 4 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

20GL19GL3GL11GL16GL18GL1GL17GL
ĐB 36209
G.1 22265
G.2 97620 79071
G.3 17063 61654 47294 39697 85597 98822
G.4 5624 5402 3167 0381
G.5 7878 9350 3316 8097 0986 7762
G.6 378 568 805
G.7 85 80 61 76
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 27/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2 5 9 0 2 5 8
1 6 1 6 7 8
2 0 2 4 2 0 2 6
3 3 6
4 4 2 5 9
5 0 4 5 0 6 8
6 1 2 3 5 7 8 6 1 7 8
7 1 6 8 8 7 6 9 9 9
8 0 1 5 6 8 6 7 7
9 4 7 7 7 9 0

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

9GK4GK13GK2GK7GK17GK14GK3GK
ĐB 27234
G.1 61620
G.2 29442 71430
G.3 71285 37989 62482 67475 65703 34114
G.4 4653 9878 4471 1839
G.5 0133 7292 8297 0646 4652 3382
G.6 424 832 419
G.7 63 88 24 56
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 26/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 0 2 3
1 4 9 1 7
2 0 4 4 2 3 4 5 8 8 9
3 0 2 3 4 9 3 0 3 5 6
4 2 6 4 1 2 2 3
5 2 3 6 5 7 8
6 3 6 4 5
7 1 5 8 7 9
8 2 2 5 8 9 8 7 8
9 2 7 9 1 3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

5GH7GH1GH11GH4GH10GH15GH12GH
ĐB 15545
G.1 85710
G.2 17410 30692
G.3 77641 63547 40180 61070 59567 02946
G.4 5607 7989 8806 1262
G.5 0689 4410 5587 5247 7619 8861
G.6 204 487 280
G.7 16 06 98 51
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 25/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 6 6 7 0 1 1 1 7 8 8
1 0 0 0 6 9 1 4 5 6
2 2 6 9
3 3
4 1 5 6 7 7 4 0
5 1 5 4
6 1 2 7 6 0 0 1 4
7 0 7 0 4 4 6 8 8
8 0 0 7 7 9 9 8 9
9 2 8 9 1 8 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

20GF3GF2GF1GF10GF14GF5GF16GF
ĐB 57333
G.1 81369
G.2 30504 76199
G.3 33651 22945 66456 46182 39290 34970
G.4 7837 6860 3636 6890
G.5 1619 7224 1740 4222 1496 0442
G.6 247 752 331
G.7 43 44 35 45
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 24/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 4 6 7 9 9
1 9 1 3 5
2 2 4 2 2 4 5 8
3 1 3 5 6 7 3 3 4
4 0 2 3 4 5 5 7 4 0 2 4
5 1 2 6 5 3 4 4
6 0 9 6 3 5 9
7 0 7 3 4
8 2 8
9 0 0 6 9 9 1 6 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

19GE2GE14GE10GE5GE11GE18GE15GE
ĐB 16053
G.1 88635
G.2 25337 63488
G.3 59775 29439 27290 24040 82530 67189
G.4 0547 6741 7941 7289
G.5 7824 5469 8625 7168 1204 5983
G.6 308 973 820
G.7 79 00 93 45
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 23/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 4 8 0 0 2 3 4 9
1 1 4 4
2 0 4 5 2
3 0 5 7 9 3 5 7 8 9
4 0 1 1 5 7 4 0 2
5 3 5 2 3 4 7
6 8 9 6
7 3 5 9 7 3 4
8 3 8 9 9 8 0 6 8
9 0 3 9 3 6 7 8 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

7GD6GD10GD2GD11GD3GD18GD12GD
ĐB 82488
G.1 52311
G.2 07072 42726
G.3 40481 49867 76166 29399 36193 63578
G.4 9404 2834 6012 1448
G.5 4126 1347 1048 7295 7820 8038
G.6 450 637 460
G.7 25 70 90 13
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 22/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4 0 2 5 6 7 9
1 1 2 3 1 1 8
2 0 5 6 6 2 1 7
3 4 7 8 3 1 9
4 7 8 8 4 0 3
5 0 5 2 9
6 0 6 7 6 2 2 6
7 0 2 8 7 3 4 6
8 1 8 8 3 4 4 7 8
9 0 3 5 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

9GC7GC17GC2GC14GC5GC20GC13GC
ĐB 99937
G.1 73548
G.2 40187 24052
G.3 45049 69513 00318 99864 37934 67528
G.4 9969 4749 3131 7918
G.5 5983 3688 4919 7340 8836 1898
G.6 661 051 291
G.7 08 64 72 91
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 21/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 8 0 4
1 3 8 8 9 1 3 5 6 9 9
2 8 2 5 7
3 1 4 6 7 3 1 8
4 0 8 9 9 4 3 6 6
5 1 2 5
6 1 4 4 9 6 3
7 2 7 3 8
8 3 7 8 8 0 1 1 2 4 8 9
9 1 1 8 9 1 4 4 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

13GB2GB5GB7GB17GB12GB6GB20GB
ĐB 57406
G.1 97758
G.2 37216 24939
G.3 30032 78750 31430 43822 43341 22605
G.4 7939 8580 7131 0783
G.5 0866 9656 7260 4515 7573 3621
G.6 592 419 079
G.7 68 18 78 00
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 20/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 5 6 0 0 3 5 6 8
1 5 6 8 9 1 2 3 4
2 1 2 2 2 3 9
3 0 1 2 9 9 3 7 8
4 1 4
5 0 6 8 5 0 1
6 0 6 8 6 0 1 5 6
7 3 8 9 7
8 0 3 8 1 5 6 7
9 2 9 1 3 3 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

3GA2GA11GA9GA10GA18GA17GA7GA
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582 01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858 8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 19/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1 2 0 2 4 6 7
1 5 9 1 0 3
2 0 4 4 4 2 0 4 8 8
3 1 3 5
4 0 2 4 4 2 2 2 4 5 6
5 3 4 7 8 9 9 9 5 1 8 9
6 0 4 6 6 6
7 0 7 5
8 2 2 5 8 5
9 5 9 1 5 5 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

6FZ2FZ14FZ17FZ12FZ19FZ20FZ1FZ
ĐB 39903
G.1 64007
G.2 94691 49556
G.3 47851 91743 87428 63645 97610 97288
G.4 0270 5179 3109 4524
G.5 3849 9190 0418 6950 1098 3962
G.6 093 429 132
G.7 56 97 14 64
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 18/02/2024
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3 7 9 0 1 5 7 9
1 0 4 8 1 5 9
2 4 8 9 2 3 6
3 2 3 0 4 9
4 3 5 9 4 1 2 6
5 0 1 6 6 5 4
6 2 4 6 5 5
7 0 9 7 0 9
8 8 8 1 2 8 9
9 0 1 3 7 8 9 0 2 4 7

XSMB90NGAY – KQXSMB 90 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây. Xem XSMB 90 ngày gầy đây nhất hoàn toàn miễn phí.

Xổ số miền Bắc là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số MB có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ

Giới thiệu lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB 90 ngày – Xổ số Miền Bắc 90 ngày được tổng hợp dựa trên lịch quay thưởng của các đài hàng ngày, được tường thuật trực tiếp siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Cụ thể lịch mở thưởng XSMB90NGAY là:

  • XSMB Thứ 2 : XSTD – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 3 : XSQN – Xổ số Quảng Ninh
  • XSMB Thứ 4 : XSBN – Xổ số Bắc Ninh
  • XSMB Thứ 5 : XSHN – Xổ số Thủ Đô
  • XSMB Thứ 6 : XSHP – Xổ số Hải Phòng
  • XSMB Thứ 7 : XSND – Xổ số Nam Định
  • XSMB Chủ Nhật : XSTB – Xổ số Thái Bình.

Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tra cứu kết quả xổ số hàng ngày

Truy cập website XSMB90NGAY.COM của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay cũng như kết quả xsmb 90 ngày gần đây nhất, theo đó các bạn so sánh những con số như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giải nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Cuối cùng chuyên trang XSMB 90 ngày cũng xin chúc toàn thể anh em sẽ có được may mắn với những bộ số mà mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn!

to top