Lợi nhuận thuần là gì? Hướng dẫn cách tính như thế nào ?

Lợi nhuận thuần là gì? Hướng dẫn cách tính như thế nào là những thông tin quan trọng để giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh hợp lý. Cụ thể cùng mục tài chính kinh doanh tìm hiểu về lợi nhuận thuần ngay sau đây.

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì? Hướng dẫn cách tính như thế nào ?
Lợi nhuận thuần là gì? Hướng dẫn cách tính như thế nào ?

Thuật ngữ lợi nhuận thuần (Net Profit) hay còn gọi là lãi thuần, lợi nhuận thuần được tính toán trên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiếp đó trừ đi các chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí quản lý công ty doanh nghiệp, chi phí bán hàng cùng với các chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

Hướng dẫn công thức tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu từ hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Các chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc lợi nhuận thuần cũng có thể được tính là:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá thành sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ trong kỳ.

Trong đó: được hiểu là

Doanh thu thuần: được hiểu là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản giảm trừ như: được hiểu là các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.

Giá vốn hàng bán: được hiểu là một cách đơn giản nhất là toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm. Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán bao gồm: được hiểu là Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và những chi phí nhân công trực tiếp cùng chi phí vận chuyển.

Doanh thu hoạt động tài chính: được hiểu là bao gồm lãi cho thuê tài chính, tiền lãi từ việc cho vay vốn cùng các khoản thu có được từ tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia cho trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí tài chính: được hiểu là những khoản chi phí chi cho trong hoạt động tài chính.

Vai trò của lợi nhuận thuần là gì đối với doanh nghiệp?

Vai trò của lợi nhuận thuần là gì đối với doanh nghiệp?
Vai trò của lợi nhuận thuần là gì đối với doanh nghiệp?

Lợi nhuận thuần là chỉ số giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình kinh doanh đang lãi hay lỗ. Đây là chỉ số báo tốt giúp người chủ doanh nghiệp có thể phát hiện ra những vấn đề cần khắc phục và đây cũng là căn cứ cho chiến lược kinh doanh dài hạn.

Lợi nhuận thuần cũng là chỉ số có thể giúp cổ đông và các nhà đầu tư nhìn nhận tình hình hoạt động của công ty, doanh nghiệp mình đầu tư một cách khách quan để có hành động phù hợp. Nếu công ty cổ phần mà không đủ lợi nhuận thuần thì tức là giá trị cổ phần có thể giảm và ảnh hưởng đến các cổ đông. Còn đối với nhà đầu tư, từ lợi nhuận thuần nhà đầu tư sẽ dự đoán được doanh nghiệp có thể tạo ra được những giá trị gì và nhà đầu tư cần chi bao nhiêu cho cổ phiếu hoặc góp vốn cho các doanh nghiệp đó.

Ví dụ: Một xí nghiệp may mặc có kết quả kinh doanh trong năm có lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên khi đọc Báo cáo tài chính thì lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp này đến từ khoản lãi thu nhập khác do công ty nhận được tiền thanh lý tài sản cố định trong kỳ, trong khi đó thì Lợi nhuận thuần đang bị âm. Như vậy chứng tỏ, tình hình sản xuất kinh doanh hoạt động chính của doanh nghiệp đang có vấn đề rất lớn.

Trong ví dụ cụ thể về doanh nghiệp nêu trên, nếu chúng ta không sử dụng đến con số “Lợi nhuận thuần” thì sẽ không thể biết được xí nghiệp đang hoạt động có hiệu quả hay không, hay lãi suất đến chỉ do các hoạt động bất thường khác tạo nên, mà tình trạng này không phải năm nào cũng có.

Xem thêm: Lạm phát là gì? Tìm hiểu nguyên nhân và ảnh hưởng của lạm phát

Trên đây là bài viết giải đáp câu hỏi lợi nhuận thuần là gì cũng như cách tính và ý nghĩa của lợi nhuận thuần. Hy vọng rằng đây sẽ là những kiến thức thú vị giúp cho bạn đọc hiểu thêm về lợi nhuận thuần và các chỉ số trong kinh doanh, tài chính.

to top