Chỉ số lạm phát là gì? Công thức tính chỉ số lạm phát

Chỉ số lạm phát là gì? Công thức tính chỉ số lạm phát như thế nào, hay những yếu tố nào ảnh hưởng tới chỉ số lạm phát? Cùng xsmb90ngay.com tìm hiểu để rõ nhé.

Chỉ số lạm phát là gì?

Chỉ số lạm phát là một đánh giá về tốc độ tăng giá hoặc, nói cách khác, là đo lường tốc độ mất giá của đồng tiền. Thông số này được sử dụng để tính lãi suất thực tế và làm cơ sở để điều chỉnh giá tiêu dùng cũng như thu nhập của người lao động.

Chỉ số lạm phát là gì?

Ví dụ, nếu giá một tô phở là 25.000đ vào năm 2021 nhưng tăng lên 40.000đ vào năm 2022, chỉ số lạm phát thể hiện rằng giá chung của hàng hóa/dịch vụ đang tăng theo thời gian. Điều này gây ra sự mất giá đáng kể của đồng tiền và có ảnh hưởng đáng kể đến năng lực mua sắm của người tiêu dùng.

Công thức tính chỉ số lạm phát là gì?

Có hai cách chính để tính tỷ lệ lạm phát: bằng chỉ số CPI (Chỉ số Giá tiêu dùng) và dựa trên chỉ số giảm phát GDP. Dưới đây là công thức và ví dụ minh họa cho cả hai phương pháp:

Công thức tính lạm phát là gì?
Công thức tính chỉ số lạm phát là gì?
  •  Tính lạm phát bằng CPI: Tỷ lệ lạm phát = (Giá trị chỉ số CPI cuối cùng / Giá trị CPI ban đầu) x 100

Ví dụ: Tỷ lệ lạm phát năm 2020 so với năm 2019 = (105 / 98) x 100 = 107,14%

  • Tính lạm phát dựa trên chỉ số giảm phát GDP: Tỷ lệ lạm phát = [(Chỉ số giảm phát GDP năm 2020 – Chỉ số giảm phát GDP năm 2019) / Chỉ số giảm phát GDP năm 2019] x 100

Ví dụ: Tỷ lệ lạm phát năm 2020 so với năm 2019 = [(105 – 98) / 98] x 100 = 7,14%

Cả hai phương pháp này giúp đo lường tốc độ tăng giá và mất giá của đồng tiền, đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá tình hình kinh tế và ảnh hưởng đến năng lực mua sắm của người tiêu dùng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát

Để tính tỷ lệ chỉ số lạm phát là gì, chúng ta cần quan tâm đến hai yếu tố quan trọng: giá cả của hàng hóa và số lượng hàng hóa được mua. Sự thay đổi trong bất kỳ yếu tố nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát.

Ví dụ: Giả sử chúng ta thay đổi số lượng mua hàng hóa. Thay vì mua 2kg cá như trong ví dụ trước, chúng ta chỉ mua 1kg. Trong trường hợp này, chỉ số lạm phát của năm 2020 so với năm 2019 sẽ là 18,18% (thay vì 20%).

Như vậy, dù cách tính và mức độ tăng giảm giá là như nhau, nhưng nếu thay đổi số lượng mua, tỷ lệ lạm phát sẽ bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là để giảm tỷ lệ lạm phát, chúng ta có thể giảm lượng mua các mặt hàng tăng giá và tăng lượng mua các mặt hàng giảm giá.

Xem thêm: Ftd trong chứng khoán là gì? Cách áp dụng FTD trong đầu tư

Xem thêm: Sàn ôm lệnh là gì? Phương thức hoạt động của sàn ôm lệnh

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về chỉ số lạm phát là gì, mong rằng qua đây khách hàng đã nắm rõ được thông tin bổ ích rồi nhé.

to top